Disclaimer

 

Disclaimer

SportXpert  (KvK nummer: KvK 34366438), hierna te noemen SportXpert. SportXpert behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te doen.

Beperkte aansprakelijkheid

SportXpert actualiseert de inhoud van de website zo vaak mogelijk. Desondanks is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De informatieve op de website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De materialen kunnen op elk moment gewijzigd worden zonder mededeling van SportXpert.

In het bijzonder zijn de prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De overeenkomst komt nooit tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze de website zijn van SportXpert. Het is niet toegestaan pagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website te kopiëren of hergebruiken.